Chính Sách Bảo Mật

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được Sonjotunhanoi.vn thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.

  • Mục đích sử dụng thông tin

Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của Sonjotunhanoi.vn.

  • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này

Nhân viên của Công ty Cổ phần Tài Nguyên Đông Bắc được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu Công ty Tài Nguyên Đông Bắc cung cấp thông tin.

  • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Tài Nguyên Đông Bắc

Địa chỉ: Số 07 – A8 khu đô thị An Bình City – Phạm Văn Đồng – Hà Nội

MST: 0105774882

  • Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email jotun.phanphoison@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác.

  • Khiếu nại về thông tin cá nhân

Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email jotun.phanphoison@gmail.com để được giải quyết.

  • Cam kết bảo mật thông tin

Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để jotun.phanphoison@gmail.com chăm sóc khách hàng.

0